Oferta
OFERTA  
 

Szanowni Państwo,
tak, jak Państwo profesjonalnie realizują śmiałe plany biznesowe, tak my z największą starannością i zaangażowaniem urzeczywistniamy ambitne projekty kulturalne i integracyjne. Jestesmy zdania, że obie te dziedziny mogą się wspaniale uzupełniać, z korzyścią dla wszystkich. dlatego zapraszamy do współpracy by wspólnie zrobić wiele Dobra. Działanie w partnerstwie przynoszą większe efekty oraz większą satysfakcję. Nasza Fundacja już od pięciu lat współpracuje z Partnerstwem REPUBLIKA ŚRÓDKA, w skład którego wchodzą organizacje, szkoły i przedsiębiorcy działający na terenie Śródki, i wspólnie staramy się zmieniać wizerunek Śródki. Dziś również Państwo mogą zostać PRZYJACIÓŁMI ŚRÓDKI.

Do Państwa należy wybór:

MECENAS FUNDACJI – osoba lub firma wspierająca działalność Fundacji swym autorytetem i partycypująca w finansowaniu realizacji programu kulturalnego;
Współpraca ma charakter stały, Mecenas staje się członkiem Rady Programowej z prawem do zgłaszania własnych inicjatyw.

SPONSOR – firma wnosząca opłatę sponsorską
na rzecz realizacji wybranego projektu lub wydarzenia w wysokości ustalonej w umowie sponsorskiej.
W skład pakietu świadczeń sponsorskich wchodzą między innymi:

– umieszczenie logotypu na stronie internetowej Fundacji artpuenta.eu, na drukach i materiałach promujących poszczególne wydarzenia (plakaty, zaproszenia, ulotki, programy)
– informacje w materiałach podawanych do mediów i zamieszczanych w internecie
– specjalny raport dokumentujący świadczenia na rzecz Sponsora
– inne świadczenia indywidualnie uzgadniane ze Sponsorem.

DARCZYŃCA – osoba lub firma wspierająca finansowo działalność Fundacji w formie ustawowej darowizny
na działalność kulturalną dającej możliwość odliczenia jej od dochodu
zapewniamy:
– umieszczenie nazwiska/nazwy lub logotypu na stronie internetowej Fundacji artpuenta.eu

PATRON – instytucja włączająca do swych działań o charakterze publicznym informację propagującą działalność Fundacji na zasadzie wymiany barterowej.

Zapraszając Państwa do współpracy zapewniamy, że każda kwota przekazana Fundacji zostanie zamieniona na KULTURĘ i DZIAŁANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Najbardziej znane nasze przedsięwzięcia realizowane są w ramach cyklicznego projektu interdyscyplinarnego, kontynuowanego od 2013 roku, pt. „POŚRODKU ŚRÓDKI”, w ramach którego organizujemy m.in.:
– Koncert dla Ziemi
– Śródka na Jazzowo
– Koncerty Śródeckie w kościele św. Małgorzaty
– A w niedzielę po sumie na moście... – wakacyjna akcja na Moście Jordana
– Kosmiczny Salon Muzyczny i Koncerty u Szeligowskiego – koncerty w śródeckich szkołach
– Anioły na Śródce i Spotkanie Wigilijne

KONTAKT Z NAMI:
Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA
ul. Leszka 25 A, 61-062 Poznań
fundacja@artpuenta.eu
tel. 603 743 888
nr konta: 34 1140 2017 0000 4002 1299 9397
nr KRS 0000448416

 

 

Zaproszenie do wolontariatu